Nowy komisariat policji

W bezpośrednim sąsiedztwie Podzamcza ma w ciągu najbliższych trzech lat powstać nowy, duży komisariat policji. Będzie znajdować się między T-Parkiem a nasypem kolejowym, schowany za warsztat samochodowy. Na załączonej ilustracji na żółto przedstawiono zarys budynków nowego komisariatu. Na fioletowo drogę dojazdową/wyjazdową.